നഷ്‌ടക്കണക്കുകളുടെ കായൽപ്പരപ്പിൽ വല്ലാർപാടം റെയിൽപ്പാത | Kerala | Deshabhimani

കൊച്ചി പത്തുവർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും വൻ നഷ്‌ടത്തിന്റെ പാത മാറിയോടാൻ വഴികാണാതെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽ മേൽപ്പാലമായ വല്ലാർപാടം റെയിൽപ്പാത.…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp