అబార్షన్ గడువు 24 వారాలకు పెంపు.. కీలక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసిన కేంద్రం – centre notify new rules for abortion till 24 weeks of pregnancy

కొన్ని ప్రత్యేక కేటగిరీలకు చెందిన మహిళలు అబార్షన్‌‌కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను వెలువరించింది. వీరి అబార్షన్ గరిష్ఠ కాల పరిమితిని…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp