చిత్తూరు: ఆ ఊరికి గబ్బిలాలే దైవంలా.. ఎవరైనా వాటికి హాని చేస్తే చెట్టుకి కట్టి కొడతారు

ప్రతి ఊరికి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఉంటుంది. కానీ చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని ఓ గ్రామానికి మాత్రం గబ్బిలాల చెట్టే ల్యాండ్ మార్క్.…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp